top of page

Pojištění plavidel

Zajistíme pro Vás pojištění v rozsahu havárie, ztráta, poškození, odcizení, odpovědnost vůči třetím osobám, úraz členů Vaší posádky a další u naší smluvní společnosti PANTAENIUS pro Vás i Vaši loď.

PANTAENIUS patří mezi nejvíce rozšířené poskytovatele pojištění v Evropě a v současnosti je u ní pojištěno více než 65.000 klientů. Je jedinou lodní pojišťovnou, která poskytuje komunikaci s klienty a pojitníky v 8 různých světových jazycích a která každoročně vyřizuje více než 5.500 pojistných případů. Společnost PANTAENIUS vytvořila celosvětovou síť poboček a partnerů; v případě nouze pojistníků je připravena, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně a i v noci, poskytnout rychlé a odborné řešení pojistné události prostřednictvím zkušeného personálu.


PANTAENIUS nabízí pojistné podmínky založené na fixní pojistné částce (dohodnuté pojistné sumě), která je vrácena v případě úplné ztráty plavidla bez jakýchkoliv srážek. Navíc také PANTAENIUS vyvinul specifické pojistné na krytí rizik spojených s vedlejšími činnosti a vodními sporty, které nejsou k dispozici nikde jinde na světě.

PANTAENIUS NABÍZÍ:
Havárie a ztráta plavidla - PANTAENIUS lodní pojištění se vztahuje na poškození plavidla, jeho součástí a zařízení. Toto zahrnuje i případy, kdy si pojištěný způsobil škodu sám. V případě úplné ztráty nebo odcizení plavidla se pojistná částka vyplatí v plné výši.
Zodpovědnost vůči třetím osobám - PANTAENIUS pojištění odpovědnosti za škody poskytuje krytí škody, které způsobí vlastník, lodní hosté nebo posádka vůči třetím osobám v souvislosti s užíváním plavidla a to včetně kolize, vedlejších činností / vodních sportů / potápění pro hosty. Toto pojištění odpovědnosti za škodu nepokrývá pouze opravu škody, ale přebírá také ochranu proti neoprávněným nárokům – právní servis. Pojištění se sjednává s vlastníkem plavidla a celosvětově pokrývá jeho, kapitána lodi a posádku. Toto pojištění se vztahuje na škody na osobách, vybavení a majetku.
Úraz členů posádky - PANTAENIUS úrazové pojištění pokrývá finanční dopady z nehody vyplývající z trvalé invalidity nebo smrti. Toto pojištění se vztahuje na vlastníka plavidla, neplaceného kapitána, posádky a hosty na palubě. Krytí se vztahuje na úrazy spojené s užitím vlastního plavidla, stejně jako s užitím pronajatého plavidla.
a další druhy pojištění, která platí po celém světě.

Kontakt:
Pro získání informace o výši pojistného pro Vaše pl avidlo či pojištění Vás prosíme vyplnit níže uvedený formulář, který Vám rádi zašleme na vyžádáni v českém jazyce. Pojistné podmínky jsou dispozici opět u nás na vyžádání nebo přímo na stránkách společnosti Pantaenius www.pantaenius.at.

Telefon showroom: +420 315 622 480

Mobilní telefon: +420 732 585 668

bottom of page