Cara

 

 

Cara

Poistenie plavidiel

Zabezpečíme pre Vás poistenie v rozsahu havárie, straty, poškodenia, odcudzenia, zodpovednosti voči tretím osobám, úrazu členov Vašej posádky a ďalších v našej zmluvnej spoločnosti PANTAENIUS pre Vás i Vašu loď.

PANTAENIUS patrí medzi najviac rozšírených poskytovateľov poistenia v Európe a v súčasnosti je u nej poistených viac ako 65.000 klientov. Je jedinou lodnou poisťovňou, ktorá poskytuje komunikáciu s klientmi a poistníkmi v 8 rôznych svetových jazykoch a ktorá každoročne vybavuje viac ako 5.500 poistných prípadov. Spoločnosť PANTAENIUS vytvorila celosvetovú sieť pobočiek a partnerov; v prípade núdze poistencov je pripravená sedem dní v týždni, 24 hodín denne poskytnúť rýchle a odborné riešenie poistnej udalosti prostredníctvom skúseného personálu.
PANTAENIUS ponúka poistné podmienky založené na fixnej poistnej sume (dohodnutej poistnej sume), ktorá je vrátená v prípade úplnej straty plavidla bez akýchkoľvek zrážok.

PANTAENIUS naviac vyvinul špecifické poistné na krytie rizík spojených s vedľajšími činnosťami a vodnými športmi, ktoré nie sú k dispozícii nikde inde na svete.

PANTAENIUS :
Havárie a strata plavidla - PANTAENIUS lodné poistenie sa vzťahuje na poškodenie plavidla, jeho súčastí a zariadení. Toto zahrňa aj prípady, keď si poistený spôsobil škodu sám. V prípade úplnej straty alebo odcudzenia plavidla sa poistná suma vyplatí v plnej výške.
Zodpovednosť voči tretím osobám - PANTAENIUS poistenie zodpovednosti za škody poskytuje krytie škody, ktoré spôsobí vlastník, lodní hostia alebo posádka voči tretím osobám v súvislosti s užívaním plavidla a to vrátane kolízie, vedľajších činností / vodných športov / potápania hostí. Toto poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva iba opravu škody, ale preberá aj ochranu proti neoprávneným nárokom - právny servis. Poistenie sa dojednáva s vlastníkom plavidla a celosvetovo pokrýva jeho, kapitána lode a posádku. Toto poistenie sa vzťahuje na škody na osobách, vybavení a majetku.
Úraz členov posádky - PANTAENIUS úrazové poistenie pokrýva finančný vplyv z nehody vyplývajúce z trvalej invalidity alebo smrti. Toto poistenie sa vzťahuje na vlastníka plavidla, neplateného kapitána, posádky a hostí na palube. Krytie sa vzťahuje na úrazy spojené s použitím vlastného plavidla, rovnako ako s použitím prenajatého plavidla.
..a ďalšie druhy poistenia, ktoré platia po celom svete.

Kontakt:
Pre získanie informácie o výške poistného pre Vaše plavidlo či poistenie Vás prosíme vyplniť formulár, ktorý Vám radi zašleme na vyžiadanie v slovenskom jazyku. Poistné podmienky sú dispozícii opäť u nás na vyžiadanie alebo priamo na stránkach spoločnosti PANTAENIUS www.pantaenius.at.

 

Pojisteni01 Pojisteni02 Pojisteni03

Webdesign by Dáva